Català | Castellano


Actualitat / Fiscal

Campanya Renta 2017

19/03/2018

L'inici de la campanya de la Renta 2017 començarà el proper dia 4 d'Abril i s'allarga fins al 2 de juliol. Com ja sabeu, en moltes ocasions les dades que aparèixen al borrador no són totalment fiables o correctes. Des de Business Action us ajudem a tramitar la declaració de forma correcte i sense preocupacions per introduir dades incorrectes o per no incloure les deduccions fiscals que us puguin beneficiar.


A part de totes les deduccions fiscals que es poden obtenir fins a dia d'avui (compra-venta de vivenda habitual, plans de pensions, etc), se n'ha introduit alguna altra:

- Pagui menys si ha vengut accions que cotitzen a Bolsa. Haurà de declarar un guany al seu IRPF per la diferència entre el valor de venta i el valor d'adquisició, havent de tributar per ella. Fins ara, qui venia drets de suscripció en Bolsa no tenia que incloure aquesta venta en la declaració de l'IRPF, ja que les quantitats rebudes es restaven del valor d'adquisició en el moment de vendre les accions de les que procedeixen aquests drets. No obstant, a partir de l'1 de gener del 2017 la totalitat de l'import rebut per la venta de drets de suscripció es declara com a guany patrimonial en l'any que es venen els drets.

- El 2017 tornen a pujar el limit de compensació entre pèrdues patrimonials i rendiments del capital mobiliari de la base de l'estalvi. Si tens pèrdues o rendiments negatius pots compensar-los amb el saldo positiu de rendiments o guanys, amb el límit del 20%. Aquest límit tornarà a incrementar-se el 2018, i quedarà fixe en el 25% a partir d'aquest moment.


Per últim, si desenvolupa una activitat econòmica per compte pròpia i tributa a l'IRPF en el règim d'estimació directa (és a dir, que no està a mòduls), aprofita algunes avantatges que permeten reduir la tributació en l'IRPF del 2017.