Català | Castellano


Actualitat / Laboral

Comprovació mèdica per incapacitat temporal

16/12/2020

L'empresa pot obligar un treballador a realitzar-se una revisió mèdica quan aquest agafi la baixa i en el cas que l'afectat no hi vagi, l'empresa pot deixar de pagar-li el complement per Incapacitat Temporal.

Si un treballador no va a treballar per raons de salut, inclosa la incapacitat temporal, l'empresa pot verificar la situació mitjançant una revisió mèdica. En el cas que el treballador es negui a realitzar-la i per tant no es pugui verificar la situació o no s'hi presenti, l'empresa pot deixar de pagar les quantitats que corresponguin al treballador per aquesta situació.

Cal tenir en compte:

- Els reconeixements mèdics ha de realitzar-se per personal mèdic qualificat, sigui de la mútua d'accidents o, per una empresa especialitzada en la prestació d'aquests serveis.

- Per tal que el treballador quedi degudament notificat, l'empresa pot contactar amb ell per telèfon o per SMS, en el cas que el mateix treballador facilites voluntàriament el seu telèfon de contacte. En el cas que no sigui possible, l'empresa podrà enviar un burofax.

L'empresa pot citar al treballador al reconeixement mèdic després d'adonar-se que s'ha absentat a la feina. No és necessari esperar que passin les 72 hores que la llei dóna per entregar el comunicat de baixa mèdica.

L'empresa que avisi al treballador per realitzar la revisió mèdica ha d'actuar de bona fe i de forma raonada i adequada. També caldrà que la revisió sigui gratuïta per al treballador i l'empresa es faci càrrec de les despeses de desplaçament fins al centre mèdic.

Si el treballador degudament notificat no es persona a la revisió mèdica sense causa justificada, l'empresa podrà deixar de pagar el complement de la Incapacitat Temporal (en el cas que el seu conveni inclogui aquest complement) o, fins i tot, la mateixa prestació d'Incapacitat Temporal durant els quinze dies que l'ha d'abonar l'empresari.