Català | Castellano


Actualitat / General

Enviar emails fora de la jornada laboral pot comporta multes de fins a 6.250€

08/10/2020

La Inspecció de Treball envia un missatge contundent a les empreses sobre l'enviament de comunicacions fora de l'horari laboral. L'enviament d'aquests emails pot suposar una vulneració del dret a la desconnexió digital dels treballadors, arribar-se a considerar assetjament, i tenir la consideració d'infracció greu de la normativa laboral, sancionada amb multes d'entre 625€ i 6.250€.


La Inspecció de Treball ja ha començat a obrir actes advertint sobre aquesta situació a empreses i la previsió és que aquestes actuacions s'incrementin en els pròxims mesos. El que eximiria d'aquesta sanció és que l'empresa, deixi clar que aquestes comunicacions s'han de respondre dintre de l'horari laboral.


I per evitar-ne de futures, és imprescindible que les empreses disposin de polítiques de treball a distància i polítiques efectives de desconnexió digital dirigida a treballadors i directius, en les que es defineixin les modalitats d'aquest dret i les accions de formació i sensibilització del personal sobre l'ús raonable de les eines tecnològiques que evitin la fatiga.


Aquesta desconnexió està consagrada en la nova Llei Orgànica de Protecció de Dades aprovada a finals del 2018 i suposa una important advertència per a les empreses. De manera consensuada, els laboralistes afegeixen que el respecte al descans comporta que les companyies no exigeixin als seus treballadors que llegeixin i responguin els correus electrònics. Per altra banda la Inspecció creu que és sancionable simplement el fet d'enviar un email si en aquest, no existeixen instruccions expresses de què no hi ha l'obligació de contestar fora de la jornada laboral habitual.


Les empreses han d'evitar la fatiga informàtica i potenciar la conciliació que emmarca la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, on reconeix la desconnexió com una condició indispensable en les relacions laborals.