Català | Castellano


Actualitat / Econòmic

Es limita el pagament en efectiu a 1000€ per a empreses i professionals

21/10/2020

El passat dia 13 d'octubre el Govern va aprovar l'avantprojecte de Llei de mesures de prevenció de la lluita contra l'evasió fiscal que estableix la prohibició que les empreses i professionals efectuïn pagaments superiors a 1.000€ amb efectiu, d'aquesta manera volen reduir al màxim els pagaments en efectiu.


Actualment aquest límit està en 2.500€ per professionals i particulars i amb l'entrada en vigor de l'Avantprojecte la limitació de 1.000€ serà per professionals i empreses.


Aquest avantprojecte servirà per a transposar la directiva europea antievasió fiscal, més coneguda com a ATAD, on també es prohibeix el software de doble ús, on algunes empreses el fan servir per generar dobles comptabilitats i no declarar part d'alguns imports i així aconseguir evadir impostos. 


Entre altres novetats també actualitza el llistat de paradisos fiscals, on inclourà aquells amb baixa o nul·la tributació que s'inclouran com a jurisdiccions no cooperants. A més a més, l'avantprojecte estableix la prohibició de les amnisties fiscals i redueix el llindar del deute d'1.000.000€ a 600.000 per entrar a formar part del llistat de deutors de l'Agència Tributària (AEAT).


Un altre punt clau d'aquesta normativa és la prevenció de la lluita contra l'evasió fiscal sobre el mercat de les criptodivises, on els contribuents hauran d'informar dels saldos i els titulars dels comptes de territori nacional i territori exterior.


També es preveu una reforma sobre el valor de referència de l'Impost de Transmissions Patrimonials, Impost d'Actes Jurídics Documentats, Impost sobre el Patrimoni i Successions i Donacions. En el cas dels béns immobles, el valor de referència del Cadastre serà la base imposable dels tributs patrimonials, de forma objectiva.


L'avantprojecte de Llei inclou mesures per alleugerir el volum de litigiositat amb els contribuents i fomentar el pagament voluntari que inclouran canvis en el règim de deduccions aplicables a les sancions tributàries i sancions per aconseguir una major simplificació.


Aquesta normativa té la previsió d'entrar en vigor de cara al pròxim any.