Català | Castellano


Actualitat / Fiscal

El Govern ajorna la presentació de declaracions i pagament d'impostos

15/04/2020

El Govern espanyol ha publicat el Reial Decret-Llei 14/2020 aquest 14 d'abril, pel qual s'estén el termini per la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries.


En aquest context s'ajornen tots els impostos amb data de presentació i pagament anterior al 15 d'abril. 


La presentació i el pagament S'AJORNEN FINS AL 20 DE MAIG DE 2020. I en el cas de pagament amb domiciliació bancària, fins al 15 de maig (el càrrec en compte es realitzarà el 20 de maig).


L'ajornament no s'aplicarà a les empreses amb volum d'operacions superior a 600.000€.

Tampoc s'aplicarà a les empreses en règim de consolidació fiscal de l'Impost sobre Societats, ni a grups d'entitats que tributen en règim especial de grups d'entitats de l'IVA.


Un cop presentada la declaració en el termini ajornat (abans del 20 de maig), es podrà sol·licitar l'ajornament de sis mesos (sense interessos els primers tres mesos).