Català | Castellano


Actualitat / Fiscal

Inspecció a les Pymes per l'Impost de Societats

10/06/2019

L'Agència Tributària inicia una campanya d'inspecció a pymes per l'Impost de Societats.

Aquesta nova campanya d'Hisenda consisteix en visites i inspeccions a petites i mitjanes empreses. Està enviant de manera massiva notificacions per a informar-los d'irregularitats en les dades de l'Impost de Societats que sobre elles disposa l'Agència Tributària. Es mostren porcentatges de marges bruts i nets del contribuent i de la referència sectorial del contribuent, així com porcentatges de cobrament amb targeta, tant del contribuent com a nivell sectorial. Són unes cartes difícils d'interpretar, que afecten a temes de l'Impost sobre Societats.

Posteriorment realitzarà visites a les empreses, sobretot a aquelles a on la disposició de diners en efectiu és més elevat, considerades de risc fiscal, on hi ha més possibilitats de cobrar diners en "B" i no declarar-ho. Sectors de risc per l'economia submergida, com bars, restaurants, peluqueries, centres d'estètica... D'aquesta manera, Hisenda podrà reobrir els expedients necessaris i revisar els comptes de les empreses en les que suspiti que s'han comès irregularitats.

Amb aquestes actuacions, la AEAT tracta de conscienciar als sectors on considera que hi ha més frau, al temps que compensa la falta de personal que adoleix des de fa anys.

Al 2017, Hisenda ja va intensificar les visites presencials a les empreses, incrementant un 31% respecte l'any anterior per una inspecicó d'IVA. Junt amb aquestes actualcions, hi ha una altra linia d'actuació dins el camp de les actuacions presencials pel descubriment d'activitat econòmica oculta i la detecció de software d'ocultació de ventes. Aquestes actuacions les realitza les Unitats d'Auditoria Informàtica (UAI). Realitzen volcats informàtics que faciliten el descubriment de rentes ocultes, milloren l'obtenció de proves i redueixen la duració de les comprovacions. 


Si has rebut una carta de la AEAT, pot ser que es degui a això, i tens moltes opcions a rebre una visita als pròxims dies.

La AEAT escriu que la carta és una "mera comunicació" indicant al contribuent que no ha de contestar, ni enviar documentació, ni justificar l'import de les dades que s'en desprenguin de les seves declaracions ni dels seus comptes bancàris.