Català | Castellano


Actualitat / Laboral

L'edat de jubilació pujarà a 66 anys

16/12/2020

El Congrés dels Diputats ha activat la reforma del sistema públic de pensions que tant s'havia recomanat des del Pacte de Toledo. La principal novetat és l'endarreriment de l'edat legal de jubilació i l'augment en el període per al càlcul de les pensions.

Les persones que vulguin jubilar-se el 2021 amb el 100% de la pensió hauran de tenir almenys els 66 anys complerts, i això s'elevarà progressivament des del 65 als 67 anys, al llarg dels 15 pròxims anys.

Aquests 66 anys serà l'edat que s'exigeixi per qui acrediti menys de 37 anys i tres mesos cotitzats, enguany s'exigeixen 65 anys i deu mesos per poder jubilar-se amb menys de 37 anys cotitzats. Si se superen els 37 anys i tres mesos cotitzats, els treballadors que vulguin jubilar-se el 2021 amb el 100% de la pensió hauran de tenir 65 anys.

L'altre canvi important és el període de càlcul de les pensions, ja que augmenta un any respecte d'aquest 2020, des del 23 actuals fins als 24 anys. Això comporta que la pensió es calcularà des de l'1 de gener en funció de les cotitzacions dels últims 24 anys. I el 2022 augmentarà a 25 anys.

En el cas que el treballador vulgui acollir-se a la jubilació parcial sense que l'empresa realitzi un contracte de relleu, l'edat mínima per accedir serà l'edat ordinària de jubilació que en cada cas resulti d'aplicació.

Si l'empresa fa un contracte de relleu per cobrir el temps deixat de treballar la persona que es jubila parcialment, l'edat mínima d'accés a la jubilació parcial serà des de l'1 de gener de 62 anys si s'han cotitzat com a mínim 35 anys i tres mesos, o de 63 anys si s'han cotitzat 33 anys.

Les pensions màximes contributives pujaran el 2021 entre 2 i 11€ mensualment amb la revalorització del 0,9% contemplada en els Pressupostos Generals de l'Estat.

Aquesta pujada del 0,9%, serà a l'import de la pensió mínima per als jubilats de 65 anys amb cònjuge a càrrec i serà de 851€, si no es té cònjuge, serà de 689,70€ i si es té cònjuge no a càrrec de 654,60€.