Català | Castellano


Actualitat / General

Mesurar la temperatura en centres de treball vulnera el dret a la intimitat?

14/05/2020

A causa d'aquesta pandèmia i ara que ja ens trobem en les fases de la desescalada, s'estan implementant mesures encaminades a prevenir nous contagis de la Covid-19. Entre algunes mesures s'està imposant de manera generalitzada la presa de la temperatura i la possibilitat que et puguin prohibir l'accés al centre de treball, comerços, centres educatius o qualsevol altre establiment que estableixi aquesta mesura.

Cal especificar que aquesta mesura suposa un tractament de dades personals que, en tot cas, s'ha d'ajustar a la normativa corresponent en matèria de protecció de dades personals.


TRACTAMENT DE DADES PERSONALS SENSIBLES

Si tenim en compte que les dades mèdiques estan categoritzades com a especialment sensible i que cal protegir amb les màximes garanties, el tractament de la presa de temperatura suposa una ingerència intensa en el dret de l'afectat perquè afecta dades relatives a la salut de les persones, ja que el valor de la temperatura és ja una dada, i a més a més a partir de saber el valor real es té en consideració si una persona pot patir o no una concreta malaltia.

També suposa una greu ingerència el fet que la presa de la temperatura en un espai públic estaria desvetllant informació de salut d'un tercer i, en el cas de donar una temperatura elevada amb la consegüent denegació de l'entrada a la persona li suposaria un important impacte.


CRITERIS D'IMPLANTACIÓ

L'autorització d'aquesta mesura i el corresponent tractament de les dades requerirà la determinació prèvia que facin les autoritats sanitàries, que regularan els límits i garanties específics per al tractament de les dades a persones afectades. 
Segons han informat, hi ha una part de la població contagiada asimptomàtica que no presenta febre i d'altres casos la temperatura elevada pot provenir de causes alienes al coronavirus.

Per altra banda, aquests criteris han d'incloure també les precisions sobre els aspectes centrals de l'aplicació d'aquestes mesures. Per exemple, la temperatura a partir de la qual es consideraria que una persona pot estar contagiada per la Covid-19 hauria d'establir-se atenent l'evidència científica disponible. En cap cas, hauria de ser una decisió que assumeixi cada entitat perquè suposaria una aplicació heterogènia i disminuiria l'eficàcia i podria donar lloc a discriminacions injustificades.


PRINCIPI DE LEGALITAT

Tot tractament de dades ha de regir-se pels principis establerts en el Reglament General de Protecció de Dades i ha de basar-se en una causa legitimadora de les previstes en la legislació per a la categoria especial de dades.

En aquest cas la comprovació de la temperatura corporal com a mesura preventiva de l'expansió de la Covid-19, aquesta base jurídica no podria ser el consentiment dels interessats. En canvi en l'entorn laboral la possible base jurídica podria trobar-se en l'obligació que tenen els empresaris de garantir la seguretat i salut de les persones que hi treballen. Alhora, aquesta obligació actuaria com a excepció per permetre el tractament de dades de salut i base jurídica que legitimaria el tractament. En tot cas, es requereix també que s'estableixin les garanties adequades.


LIMITACIÓ DE LA FINALITAT I EXACTITUD DE LES DADES

Les dades recollides només podran obtenir-se amb la finalitat específica de detectar possibles persones contagiades i evitar l'accés a determinats llocs que pugui tenir contacte amb altres persones. Aquestes dades no es poden fer servir per a una altra finalitat.

També cal  disposar d'equips i aparells que puguin registrar amb fiabilitat les temperatures i per tant cal fer ús d'equips homologats per aquesta finalitat. Hem de tenir present la repercussió cap a l'interessat, del que suposaria una identificació d'un possible contagi si el mesurament resultes erroni.


DRETS I GARANTIES

Cal considerar també les mesures relatives a la informació als treballadors, clients i usuaris sobre el tractament (sobretot si es produeix una gravació i conservació) i altres que permeten a les persones a qui se li detecti una temperatura superior a la normal puguin reaccionar davant la decisió d'impedir-les l'accés a un recinte determinat. Per aquest motiu, la persona haurà d'estar qualificada per poder valorar aquesta raó o ha d'establir-se un procediment perquè la corresponent reclamació arribi a la persona que pugui atendre-la.


TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

En el supòsit que les dades registrades es conservin, s'hauran d'establir uns terminis i criteris de conservació d'aquestes. Segons ha marcat la normativa aquests registre no haurien de produir-se, excepte que estigui totalment justificat davant la situació per fer front a possibles accions legals derivades de la decisió de denegar l'accés.