Català | Castellano


Actualitat / Econòmic

Noves ajudes a Autònoms

06/11/2020

Aquesta setmana s'ha publicat el Decret Llei amb ajudes als autònoms de 2000€. Aquest nou Decret Llei arriba en plena segona onada de la pandèmia i amb mesures restrictives que afecten directament a certs sectors econòmics del país però que impacten de retruc a tota l'economia.


Resumim els requisits:

- Tenir el domicili fiscal a Catalunya.


- Estar en situació d'alta al RETA.


- La base imposable de l'última declaració de la persona física sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000€. En el cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i amb la mateixa quantitat, en relació amb la base imposable corresponent al sol·licitant, en el cas d'acollir-se a sistema de tributació conjunta.

- El rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres del 2020 no ha d'haver superat l'import de 13.125€.

- La suma dels autònoms i treballadors de la unitat de negoci no pot ser de més de 6 treballadors.


Pel que fa als autònoms socis de mercantils, les poden demanar els que siguin socis d'empreses de màxim 3 socis i un màxim de 6 treballadors (socis + treballadors).


Per a poder sol·licitar aquesta ajuda, l'autònom ha d'estar al corrent del pagament de l'AEAT i la Seguretat Social.