Català | Castellano


Actualitat / General

Què és la nova tassa Google?

08/10/2020

El Govern ha aprovat el projecte de Llei de l'Impost sobre determinats Serveis Digitals, més coneguda com la Tassa Google. Un impost a les grans empreses tecnològiques que inclou totes les plataformes audiovisuals en streaming com Netflix, HBO i Amazon Prime Video, i també Google, Amazon, Twitter i Facebook entre altres.


Aquest impost té com a objectiu gravar algunes operacions que realitzen les grans multinacionals tecnològiques que actualment no tributen i que gravarà amb un 3% dels ingressos generats per serveis de publicitat dirigida en línia, serveis d'intermediació en línia i la venda de dades obtingudes a partir de la informació proporcionada per l'usuari.


Queden exclosos de l'impost el comerç electrònic que implica la venda de béns o serveis entre els usuaris en el marc d'un servei d'intermediació en línia, la venda de béns o serveis contractats en línia mitjançant la web del proveïdor d'aquests béns o serveis en què el proveïdor no actua com intermediari. També exclou de la tassa determinats serveis financers.


Com a usuaris no ens hauria d'afectar d'entrada, ja que aquest impost no va dirigit a l'usuari final. Tot i això, la patronal tecnològica Ametic, explica que aquesta tassa crearà barreres d'entrada al mercat per a les start-ups i Pimes i a l'hora a l'usuari final, ja que pot ser més car accedir a aquests serveis de plataformes digitals.


El Govern ha estimat que aquest nou impost suposarà una recaptació de 968 milions. La primera previsió va ser més elevada però s'ha hagut de rebaixar després de l'experiència a d'altres països, com França, que ja el van activar prèviament.


La comissió europea treballa en la creació d'un impost de les mateixes característiques per a tots els països membres. Brussel·les calcula que l'impost comú recaptarà uns 6.000 milions d'euros anuals.