Català | Castellano


Actualitat / Fiscal

Reduir l'IRPF del 2020

04/12/2020

Abans de finalitzar l'any, cal verificar si es pot realitzar quelcom que permeti reduir l'IRPF del 2020, que de cara l'any vinent s'haurà de presentar entre abril i juny. Et donem un seguit d'exemples de com poder reduir aquest concepte.


- Si es realitzen aportacions al pla de pensions, permetrà reduir la base imposable de l'IRPF fins a un màxim del 30% del rendiment net del treball i de les activitats econòmiques, amb un topall de 8.000€. Això permetrà minorar la base i s'obtindran estalvis de fins al 45% dels imports que s'inverteixin.


- Si s'està casat, a més a més de la reducció que s'apliqui en la base imposable per les aportacions realitzades en el mateix pla de pensions, es pot gaudir de les reduccions per les aportacions que s'efectuïn al pla del cònjuge amb un màxim de 2.500€ anuals. Per poder gaudir d'això, cal que el cònjuge no tingui rendiments nets del treball ni activitats econòmiques, i en el cas que les tingui no podran ser superior als 8.000€ anuals.


- Dret a la reducció per l'adquisició de l'habitatge habitual, si es va comprar abans del 2013, cal verificar si es pot realitzar una amortització anticipada del préstec que va sol·licitar per finançar la compra de l'habitatge. Les sumes que satisfaci durant l'any, és a dir, els pagaments mensuals més l'amortització anticipada, fins a 9.040€, gaudint d'una reducció de la quota de l'IRPF del 15%.