Català | Castellano


Actualitat / Laboral

Resolem alguns dubtes relacionats amb l'IRPF i la Renda 2019

24/04/2020

Després de les situacions excepcionals que estem vivint han sorgit alguns dubtes entorn a l'IRPF, hem fet un recull i a continuació els hi donem resposta.

S'ha modificat el termini per presentar la declaració de Renda, com a conseqüència del COVID-19?

No, el termini segueix sent de l'1 d'abril al 30 de juny de 2020. Tot i axiò, si la declaració surt a ingressar i vols domiciliar l'ingrés l'últim dia per presentar-la la sol·licitació de domiciliació és el 25 de juny.


Se m'acaba el termini durant l'estat d'alarma per comprar un nou habitatge i reinvertir el que he obtingut de la venta anterior, se m'amplia el termini?

Segons el RD 463/2020, no es tindrà en compte el perìode de duració de l'estat d'alarma a efectes de computar el termini de dos anys per fer la reinversió en el nou habitatge. El còmput del termini és paralitza a l'inici de l'estat d'alarma i s'engega de nou quan finalitzi


Si l'arrendador arriba a un acord voluntari amb l'inquilí per rebaixar la renda per l'estat d'alarma, té indicència en la declaració de la Renda?

Tindrá incidència en la declaració de Renda del 2020 que es presentarà en el 2021.


S'ha modificat el termini de presentació del pagament fraccionat del primer trimestre del 2020?

Si, s'ha allargat la presentació fins al 20 de maig, per aquells obligats amb un volum d'operacions no superior a 600.000€ l'any 2019. En el cas que es domiciliï l'ingrés el termini serà fins als 15 de maig


En el cas de mares treballadores, afecta l'ERTE a la deducció per maternitat?

Les dones amb fills menors de tres anys amb dret a l'aplicació del mínim per descendents, podran reduir la quota diferencial de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques fins a 100€ mensuals per cada fill mejor de tres anys, sempre que realitzi una activitat per compte propi o aliena per la qual estigui donada d'alta el en règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat.

En el cas d'ERTE en els que es suspengui el contracte de treball, el contribuient es troba en situació d'atur total. Per tant, en el cas de suspenció de treball durant tot el mes, com a conseqüència de l'aprobació de l'ERTE, deixa de realitzar l'activitat de per compte aliena i de complir-se els requisits per gaudir de la deducció per maternitat i la corresponent abonament anticipat

Només podrà realitzar un treball per compte aliena, quan aquest sigui a temps parcial en suposits temporals de regulació de treball. En aquests casos si tindrà dret per aquest mesos a la deducció per maternitat.