Català | Castellano


Actualitat / Laboral

Resolem alguns dubtes sobre els ERTO's

16/07/2020

Al llarg d'aquests mesos han sorgit alguns dubtes sobre els ERTO's, hem agrupat aquelles qüestions més preguntades i a continuació els hi donem resposta.

1.- ES MERITEN VACANCES DURANT L'ERTO?

Durant la vigència d'un contracte suspès per ERTO no es meriten les vacances. Això significa, que les vacances es reduiran proporcionalment a la durada de la suspensió del contracte.

En el cas que l'ERTO sigui per reducció de jornada, si es meriten les vacances en proporció a la jornada.


2.- ES MERITEN LES PAGUES EXTRES AL LLARG DE LA DURADA DE L'ERTO?

Mentre dura l'ERTO de suspensió no es meriten les pagues extraordinàries. Quan aquestes es cobrin, es reduiran proporcionalment. 

En el cas que l'ERTO sigui per reducció de jornada, sí que es meriten les pagues extres.


3.- FINS QUAN ES POT SOL·LICITAR UN ERTO PER FORÇA MAJOR?

A partir del 27 de Juliol ja no es podran sol·licitar.


4.- ES POT REALITZAR UNA NOVA CONTRACTACIÓ SI L'EMPRESA ES TROBA EN UN ERTO?

No, no es podran realitzar noves contractacions directes o indirectes, ni tampoc externalitzar l'activitat mentre estigui aplicat l'ERTO. Exceptuant si els treballadors ja contractats no poden desenvolupar les funcions encomanades a les noves persones contractades.


5.- ES POT PASSAR D'UN ERTO A UN ERO?

Si, si es deriva per causes ETOP (causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció) i la data d'efectes es retrotrauen a la data de finalització de l'ERTO per força major i no a la data de comunicació a l'autoritat laboral de la decisió de l'empresa.


6.- POT TRAMITAR-SE UN ERTO PER CAUSES ETOP MENTRE SEGUEIXI VIGENT L'ERTO PER FORÇA MAJOR?

Si, és possible comunicar-ho mentre l'empresa es trobi en aquest estat.