Català | Castellano


Actualitat / Laboral

Retencions impagades no deduïbles

10/03/2020

Segons determina el Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC), en la Ressolució de 10 de Febrer de 2020, quan unes rentes del treball no han sigut satisfetes per l'empresari en l'exercici exigible, el treballador no pot deduir-se les retencions d'aquestes rentes fins que aquests atrassaments siguin pagats per part de l'empresari, encara que el treballador hagi ingressat l'import a Hisenda.

Segons l'Article 79 del Reglament de l'IRPF, estableix que són les retencions les que segueixen a les rentes en quant el període d'imputació i no al revés.