Català | Castellano


Actualitat / General

S'allarga a 16 setmanes el permís de paternitat a partir del 2021

19/11/2020

L'1 de gener del 2021 s'iguala el permís per naixement i cura del menor per als dos progenitors. Anteriorment el permís passava de 5 a 8 setmanes el 2019, fins a 12 setmanes el 2020 i ara seran de 16 setmanes.


Això està recollit al Reial Decret Llei de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre homes i dones en el treball i l'ocupació i així s'equipararà a països com Suècia, Islàndia o Dinamarca.


Les 16 setmanes es podran dividir de la següent manera:

- 6 setmanes obligatòries, ininterrumpudes i a jornada completa, posteriorment al part. La mare biològica pot anticipar aquest temps fins 4 setmanes abans de la data prevista del part.

- Les 10 setmanes restants es gaudiran en períodes setmanals, de manera acumulada i initerrompuda, dintre dels 12 mesos següents al part o adopció.


Aquest termini es pot ampliar tenir en compte els següents supòsits:

- Ampliació d'1 setmana per cada progenitor per cada fill/a, a partir del segon, en cas de naixement, adopció o acolliment múltiples.

- Ampliació d'1 setmana per cada progenitor en cas de discapacitat del fill/a.

- Ampliació per part prematur i hospitalització, per un període de més de 7 dies després del part, fins a màxim de 13 setmanes.


Segons les dades de setembre, de cada 10 persones que sol·licitaven l'excedència per a la cura d'un fill/a, menors acollit o familiar, entre 8 i 9 són dones. Amb aquestes dades, el Govern centrar, vol donar importància a la necessitat de tenir una llei per equiparar els permisos de paternitat.