Català | Castellano


Actualitat / General

Saps com beneficien les activitats de grup a la teva organització?

16/12/2019

De ben segur que no és la primera vegada que sents a parlar de les activitats o Treball en Equip fora de les oficines, però, coneixes realment els beneficis que això aporta a la teva organització?

Aquestes activitats també s'anomenen Role Playing i estan destinades a millorar el treball en grup dintre de qualsevol empresa, amb independència del sector i la mida de l'organització.

No són activitats elegides a l'atzar, més aviat són activitats i jocs diversos on participa tot l'equip i tenen uns objectius estratègics molt marcats i planificats amb antelació.

Les tècniques estan destinades a millorar els coneixements dels integrants de l'equip, millorar la comunicació, fomentar la col·laboració i d'altres estan més encaminades a objectius estratègics com generar noves idees, potenciar la creativitat i la innovació, millorar la presa de decisions, implantar nous serveis i/o productes, treballar sobre el client objectiu, etc.

Els Role Playing són ideals per cohesionar l'equip i enfocar-lo a treballar fora de la seva zona de confort sobre uns objectius i activitats marcades. A més a més poder realitzar-les fora de l'espai de treball, potencia la creativitat del treballador/a i passa una bona estona amb els companys de l'organització.

Et detallem alguns dels beneficis que aporten a l'empresa:

- Millor coneixement en l'equip: conèixer una mica millor l'equip, les seves idees, els gustos, i sobretot les habilitats i capacitats.

- Millorar la relació entre ells: potencia la confiança, la cooperació i un millor entorn de treball.

- Afavoreix l'aprenentatge i el desenvolupament de capacitats: mitjançant les diferents activitats proposades, s'aprenen noves maneres de resoldre conflictes, trobar solucions i enfrontar-se a diferents situacions.

- Fomenta la productivitat: les activitats en grup i els nous coneixements entre els membres de l'equip que es desenvolupa, fa augmentar la productivitat de manera positiva.

Ara ja saps com pot beneficiar la realització d'aquesta tipologia d'activitats. Posa't en contacte amb nosaltres per poder-les posar en pràctica dintre de la teva organització. Enfocarem els Role Playing als objectius per a que millorin el treball en equip i la productivitat de la teva organització.