Català | Castellano


Serveis / Assessoria

Comptable

- Assessorament comptable i financer
- Pla General de Comptabilitat
- Seguiment Activitat
- Anàlisis de balanços i d'estats financers
- Llibres oficials (Diari, Major, Balanços)
- Informes de Situació
- Estudis de viabilitat