Català | Castellano


Serveis / Assessoria

Fiscal

- Assessorament i planificació fiscal
- Elaboració i tramitació de declaracions tributàries
- Operacions intracomunitaries (INTRASTAT)
- Protecció de dades
- Obligacions formals amb Registre Mercantil
- Representació davant organismes oficials
- Confecció i liquidació d’Impostos de Societats i IVA
- Notificacions electròniques (amb prèvia autorització del client)
        Generalitat / Trànsit / Hisenda / Minetur / SS.SS.