Català | Castellano


Serveis / Assessoria

Laboral

- Assessorament laboral
- Contractes de treball
- Tramitació d'altes i baixes a Seguretat Social
- Prevenció de riscs laborals
- Nòmines
- Confecció de certificats d'IRPF
- Subsidis i prestacions de la Seguretat Social
- Acomiadaments
- Legalització d'empreses
- Altes i baixes d'autònoms
- Estrangeria: permisos residència i treball