Català | Castellano


Actualitat / General

El teletreball en temps de Coronavirus

21/05/2020

Al llarg d'aquestes setmanes i a causa de la crisi sanitària que ha ocasionat la Covid-19, les empreses s'han hagut d'acollir a la modalitat de teletreball com a mesura per continuar mantenint la seva activitat productiva i a l'hora complir amb la regulació que ha anat activant el Govern. 

Per culpa d'aquesta situació s'ha fet evident la falta de regulació en matèria de teletreball, així com la falta de convenis o protocols que ho complementin. Això posa en relleu la necessitat de legislar aquest model que sembla ha vingut per quedar-se. 

La Ministra de treball ha anunciat que està preparant una Llei Reguladora del Treball a distància i la conciliació, aquesta llei haurà d'aclarir i solucionar els principals problemes detectats durant la pandèmia i haurà de centrar-se en regular els mínims que aportin seguretat jurídica amb límits i descansos de control, però alhora deixar espai per a la negociació col·lectiva. 

En aquest sentit els experts defineixen que hi ha 4 aspectes principals que hauria de recollir, el caràcter voluntari o no d'aquesta opció, així com la reversibilitat, voluntària o forçosa i causes i efectes. El segon aspecte que hauria de regular serien els descansos y desconnexió digital, els experts proposen fer-ho mitjançant softwares de control o limitant l'accés al servidor durant aquest temps. El tercer aspecte fa referència a la Seguretat i Salut que afecta els treballadors. El tecnoestrès i les males condicions del lloc de treball són els principals problemes que s'han detectat. En aquest sentit l'empresari segueix sent el responsable d'avaluar-los i procurar els mitjans preventius adequats. L'últim aspecte és la conciliació de compatibilitzar el treball amb la família i com això s'ha convertit en una de les principals preocupacions dels treballadors.

Les empreses s'ha adonat dels beneficis que aporta la fórmula del teletreball i algunes empreses s'han plantejat la possibilitat de tancar oficines per adaptar-se al nou escenari econòmic i polític.

Davant d'aquest nou panorama no hem d'oblidar que fa un any el Govern  va aprovar el Reial Decret Llei 8/2019 de mesures urgents de protecció social i lluita contra la precarietat laboral de la jornada. Aquesta llei obliga a les empreses i treballadors a tenir un control horari. Tot i la situació actual aquesta obligatorietat segueix vigent i les empreses han de fer ús de les mesures que creguin convenients en funció de la grandària, dispersió o activitat econòmica a implementar el registre de jornada. Cal mencionar que les empreses han de mantenir el registre accessible durant 4 anys, en cas contrari s'estarà cometent un incompliment i serà sancionable.

Si el treballador es nega a firmar el registre o ho fa de manera fraudulenta i falsejant, es tractaria de l'incompliment del treballador i també seria sancionable i podria ser finalment causa d'acomiadament.

Per poder complir aquesta obligatorietat les empreses s'ha d'ajudar de la tecnologia i alhora que aquesta sigui accessible i senzilla per a tots. Es tracta de poder organitzar-nos de manera eficient en un nou entorn desconegut. La Inspecció de treball i Seguretat Social no ha indicat cap criteri, introducció o guia específica i per aquest motiu s'han d'aplicar les disposicions generals i les que amb caràcter general s'han promogut per la crisi del coronavirus. Si l'empresa no garanteix les mesures per a dur a terme el registre, aquesta s'esposa  a una infracció greu en matèria de relacions laborals, sancionable amb una quantitat de 626€ fins a 6.250€.